Barrier tự động ấn tượng từ hãng ZKTeco

09/07/2020

Một trong những sản phẩm cổng barrier tự động ấn tượng từ hãng ZKTeco. Xin giới thiệu Barrier Model: PB1000; PB2000. Hai phiên bản barrier tự động hãng ZKTeco đều…