Hồ sơ năng lực

01/02/2018

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MEGATECH (Megatech Technology Solution Company Ltd) được thành lập chính thức ngày 06/05/2015, theo chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế…

Giới thiệu chung về công ty

01/02/2018

Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Megatech (Megatech Technology Solution Company Ltd) được thành lập chính thức ngày 06/05/2015, theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở…