Thông tin chi tiết sản phẩm Bảng LED chỉ dẫn trong hầm MG-D02

 • Điện áp hoạt động: 24 VDC
 • Dòng điện tối đa: 1,3-1,5A
 • Kích thước:  300mm x 500mm x 90mm.
 • Khoảng cách truyền thông tối đa: 1000 m.
 • Hỗ trợ báo giá

 • CHI TIẾT SẢN PHẨM / Bảng LED chỉ dẫn trong hầm MG-D02

  Bảng LED chỉ dẫn trong hầm MG-D02. LED với chức năng hiển thị số chỗ trống trong khu vực nhận thông tin về tình trạng của bãi đỗ xe từ bộ phận điều khiển trung tâm. Đồng thời hiển thị số lượng số chỗ trống hiện tại theo khu vực được thiết lập.

  • Điện áp hoạt động: 24 VDC
  • Dòng điện tối đa: 1,3-1,5A
  • Kích thước:  300mm x 500mm x 90mm.
  • Khoảng cách truyền thông tối đa: 1000 m.
  • Điện áp hoạt động: 24 VDC
  • Dòng điện tối đa: 1,3-1,5A
  • Kích thước:  300mm x 500mm x 90mm.
  • Khoảng cách truyền thông tối đa: 1000 m.